Hva er avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)?

Avkastning på sysselsatt kapital er et mål på hvor hvor effektivt selskapet har investert sysselsatt kapital.