Valuta

Vi har mulighet til å investere i aksjefond som investerer i selskaper utenfor Norge. Da er vi utsatt for valutasvingninger.

Skal for eksempel aksjefondet investere i Apple, må det konvertere NOK til USD.

Ettersom valutamarkedet er oppe hele døgnet, skjer det kontinuerlig kursendringer.

Det er ikke særlig gøy hvis aksjene har steget 10 %, men på grunn av en negativ utvikling i valutakursen, så har man tapt penger målt i norske kroner.

Et eksempel

  • Investoren vil investere kr 10 000 i Apple
  • NOK/USD er 10
  • 1 Apple aksje koster $ 50
  • Vi antar ingen andre kostnader

Investoren konverterer kr 10 000 til $ 1 000 (10 000 / 10), og kjøper 20 aksjer for $1 000.

Et år senere

  • 1 Apple aksje koster $ 55
  • NOK/USD er 9

Investoren selger sine 20 aksjer, mottar $1 100 og konverterer de tilbake til norske kroner.

Investoren mottar dermed kr 9 900 (1 100 * 9).

Avkastningen på denne handelen er – 1 % selvom aksjen steg 10 %. 

Bare se på disse valutakursene:

Investerer man for eksempel i KLP AksjeVerden Indeks, så er man investert i flere titalls valutakurser.

Det er et passivt aksjefond som følger MSCI All World Index. Den indeksen er designet til å representere utviklingen til mellomstore og store selskaper i 23 utviklet land og 27 fremvoksende land.

Noen vil unngå valutarisikoen. Derfor finnes valutasikring. Et valutasikret aksjefond er ikke utsatt for samme risiko jeg påpekte ovenfor.

Valutasikring er ikke vanlig, men det finnes flere norske aksjefond med det. Om et aksjefond er valutasikret eller ikke kommer tydelig frem i nøkkelinformasjon-dokumentet.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?