Ulike kostnader

Løpende kostnader

I løpende kostnader inngår samtlige kostnader som vedrører forvaltningen av aksjefondet.

Det dekker blant annet,

  • Markedsføring
  • Betaling av forvaltere
  • Betaling av distribusjon til rådgivere
  • Betaling av informasjonssystemer

Hvis aksjefondet ditt har steget fra 100 til 110 på et år, så er løpende kostnader trukket fra. Du får ikke faktura i posten.

Det trekkes fra investeringsbeløpet ditt automatisk. Hver dag faktisk.

Løpende kostnader blir oppgitt i en årlig prosentsats.

Kjøps- og salgsgebyr

Når vi handler aksjefond må vi betale en avgift til nettmegleren som gjennomfører ordren. Den kan sammenlignes med kurtasje som vi betaler ved handel av enkeltaksjer.

Resultatbasert avgift

Resultatbasert avgift, også kjent som suksesshonorar, er en avgift du betaler hvis aksjefondet klarer å levere resultater som overgår et forutbestemt nivå.

Resultatbasert avgift er ikke vanlig, men det forekommer. Det kommer tydelig frem om aksjefondet tar resultathonorar. 

Eksempel

DNB Finans R er et aksjefond med resultathonorar. I dokumentet med nøkkelinformasjon står det om resultathonoraret, “20 % av avkastningen som oppnås i fondet ut over avkastningen i fondets referanseindeks: MSCI World Finance Index”. 

Det betyr at forvalterne i DNB Finans R får 20 % av meravkastningen.

Avkastning
DNB Finans R+ 10 %
Referanseindeks+ 6 %
Meravkastning+ 4 %
Resultathonorar20 % av 4 % = 0,8 % av meravkastningen.

Mange aksjefond med resultathonorar er høyvannsmerket. Det betyr at forvalterne ikke kan ta ut suksesshonorar før aksjefondet tar igjen det de har tapt i meravkastning.

Høyvannsmerke eksempel:

År 1:

Referanseindeks: + 5 %

DNB Finans R: +2 %

Meravkastning: – 3 %

Ingen resultathonorar.

År 2:

Referanseindeks: + 5 %

DNB Finans R: + 6 %

Meravkastning: + 1 %

Ingen resultathonorar på grunn av høyvannmerket. Aksjefondet må skape 2 % meravkastning til før de kan få resultathonorar.

Plattformavgift og returprovisjon

I slutten av 2020 ble det gjort en endring for å gi bedre innsyn rundt kostnadsbildet til aksjefond. Plattformavgift og returprovisjon var før det ikke noen begreper vi pratet om.

Returprovisjon er en andel av forvaltningskostnaden som nettmeglere mottar fra fondsleverandør for å distribuere fond, drifte kundesenter, systemer, skatterapportering og lignende.

Plattformavgift er en kostnad fra nettmeglere. 

Nå er det satt opp slik at vi betaler plattformavgift til nettmegleren vår og får returprovisjonen fra forvaltningsselskapet.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?