Ta vare på pengenes verdi

Vi har en ting til felles. Vi arbeider og vi får lønn. Vi bytter tid mot penger. Disse pengene kan vi bruke på hva vi vil. Ørepropper, en ferietur eller et koselig restaurant besøk. Noen ganger er vi så smarte at vi velger å spare de til et større kjøp eller for å skape økonomisk sikkerhet.

Uansett hva du sparer til, er det en utfordring.

Inflasjon reduserer verdien av sparepengene våre hver dag hele året.

Inflasjon er prisøkning av varer i samfunnet. 1 krone i dag er ikke verdt like mye neste år.

Inflasjon i praksis

Har du noen gang kjøpt krone-is? Den ble lansert i 1953, og kostet 0,75 øre. Fra 1955 til 1970 kostet den 1 krone, og i dag er prisen 25 kroner.

Dette er inflasjon i praksis.

Det motsatte av inflasjon er deflasjon.

I Norge måler vi inflasjon og deflasjon ved en prosentvis endring i konsumprisindeksen (KPI). KPI viser prisendring i varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, og de som utgjør den største delen av våres budsjett blir tillagt mer vekt.

Norges Bank sitt inflasjonsmål er 2,5 %.

Det betyr at pengene våre blir 2,5 % mindre verdt hvert år.

Her er inflasjonen år til år siden 1867 (kilde: SSB).

Det er mange grunner til prisendring i samfunnet, men det er utenfor målet med dette kurset å gå nærmere inn på det.

Realrente

Okei, så inflasjon betyr at pengene våre blir mindre verdt som tiden går.

Her kommer et viktig begrep: Realrente.

Realrente er renteavkastning etter inflasjon.

Realrente = Nominell rente – inflasjon.

Det er det du faktisk sitter igjen med.

Her er realrenten til 3 ulike sparemetoder:

Nominell renteInflasjonRealrente
Penger i madrassen0 %2,5 %-2,5 %
Sparekonto1 %2,5 %-1,5%
Aksjemarkedet7,5 %2,5 %+5 %

Det betyr at pengene på sparekonto taper seg i verdi.

Dette er en av grunnene til at vi sparer i aksjefond.

Bare se her:

I grafen over antar vi følgende:

  • Hver måned sparer vi 1000 kroner.
  • Forventet inflasjon: 2,5 %
  • Forventet avkastning i aksjemarkedet 7,5 %.
  • Årlig avkastning med kontantsparing: – 2,5 %
  • Årlig avkastning med banksparing: -1 %
  • Årlig avkastning med aksjesparing: 5 %

Inflasjonen kan virke usynlig fra dag til dag. Men over tid spiser den pengene våre. Som grafen viser, lar vi alle pengene stå på bankkontoen, taper de seg i verdi.

En av vaksinene mot dette, er aksjefond.

Ved å spare i aksjefond, eller et annet produkt som historisk sett har gitt positiv realrente, så tar vi vare på pengenes verdi og øker de.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?