Skatt

Aksjonærmodellen

Aksjonærmodellen forteller oss hvor mye skatt vi må betale med aksjer og aksjefond.

“Formålet med aksjonærmodellen er å redusere forskjellen i beskatning av kapital og arbeid ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt.” – Skatteetaten.

Aksjer blir skattlagt som alminnelig inntekt, men i tillegg blir den oppjustert med en faktor.

Hva du ender opp med å betale i skatt avhenger av flere ting.

  • Type aksjekonto
  • Innenlandsk eller utenlandsk aksjer
  • Skjermingsfradrag

Skatt på aksjer = (Avkastning – Skjermingsfradrag) * (Skatt på alminnelig inntekt * Oppjusteringsfaktor).

La oss ta for oss elementene.

Oppjusteringsfaktor

I 2016 ble det introdusert en oppjusteringsfaktor for skatt på aksjer. Så selvom aksjer blir skattlagt som alminnelig inntekt, er skattesatsen høyere.

Når skatten på alminnelig inntekt startet å synke i 2016, ble det lønnsomt å endre arbeidsinntekt (lønn) til eierinntekt (utbytte). Løsningen for dette ble å justere opp skatten med en faktor.

ÅrAlminnelig skattOppjusteringsfaktorSkatt på aksjer
202022 %1,4431,64 %
201922 %1,4431,64 %
201823 %1,3330,59 %
201724 %1,2429,76 %
201625 %1,1528,75 %
201527 %127 %

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er skapt for at vi skal slippe å betale skatt på avkastning som er lik eller mindre enn risikofri rente. Det betyr at det er all avkastning vi klarer utover risikofri rente som blir skattlagt.

Skjermingsfradraget = Skjermingsgrunnlaget * Skjermingsrente

Skjermingsgrunnlaget og skjermingsrente

Skjermingsgrunnlaget er kostprisen pluss ubenyttet skjermingsgrunnlag fra tidligere.

Skjermingsrenten blir fastsatt hvert år av myndighetene. Renten for 2020 blir fastsatt Januar 2021.

ÅrSkjermingsrente
20200,60 %
20191,30 %
20180,80 %
20170,70 %
20160,40 %
20150,60 %

Personlig synes jeg det hele er enklere å forstå med eksempler.

Eksempel på skatt med aksjefond

I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i at personene har kjøpt aksjefondet gjennom en aksjekonto med utsatt skatt. Det er vanligst.

Person A investerer 10 000 kr i et aksjefond i 2017. Det er 50 andeler til 200 per stykk.

Investert i starten av 201710 000 kroner

Etter 1 år:

Gevinst i år 1250 kr
Årets skjermingsrente5 %
Årets skjermingsgrunnlag (kostpris +/- ubenyttet skjermingsfradrag)10 000 kr
Årets skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag * skjermingsrente)500 kr
Skattepliktig gevinst0 kroner (skjermingsfradrag overgår gevinst).
Ubenyttet skjermingsfradrag250 kr

Etter år 2:

Gevinst i år 2400 kr
Årets skjermingsrente (2017)5 %
Årets skjermingsgrunnlag (kostpris +/- ubenyttet skjermingsfradrag)10 250 kr (10 000 kr + 250 kr)
Årets skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag * skjermingsrente)512,5 kr
Skattepliktig gevinst0 (skjermingsfradrag overgår gevinst)
Ubenyttet skjermingsfradrag112,5 kr

Etter år 3:

Gevinst i år 31250 kr
Årets skjermingsrente (2017)5 %
Årets skjermingsgrunnlag (kostpris +/- ubenyttet skjermingsfradrag)10 112,5 kr (10 000 kr + 112,5 kr)
Årets skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag * skjermingsrente)505,6 kr
Skattepliktig gevinst744,4 kr (gevinst overgår for første gang skjermingsfradrag)
Ubenyttet skjermingsfradrag0
Skatt for året31,64 %
Skatt235,52 kr

Hadde person A solgt aksjefondet og tatt ut penger fra aksjekontoen etter år 3, må personen betale 235,52 kr i skatt. 

Verdi på beholdning etter år 311 900 kr
Skatt235,52 kr
Til konto11 664,48 kr

Eksempel på skatt ved kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et fond bestående av aksjer og rentepapirer.

Renteinntekt og aksjegevinst skattlegges forskjellig.

  • Er aksjeandelen i kombinasjonsfondet ved inntektsårets begynnelse mer enn 80 prosent skal alle utdelinger fra fondet skattlegges som aksjeutbytte.
  • Er aksjeandelen i fondet ved inntektsårets begynnelse mindre enn 20 prosent skal alle utdelinger fra fondet skattlegges som renteinntekt.
  • Er aksjeandelen i fondet ved inntektsårets begynnelse mellom 20 prosent og 80 prosent splittes utdelingen i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som renteinntekt.

Her er et raskt eksempel:

Du har 200 andeler i et kombinasjonsfond som ved inntektsårets begynnelse har investert 70 prosent i aksjer og 30 prosent i andre verdipapirer. Fondet utdeler renteavkastning til andelseierne med kroner 10 per andel.

Du mottar kroner 2 000 fra fondet.

Kroner 1400 skattlegges som aksjeutbytte.

Kroner 600 skattlegges som renter.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?