Resultatlinjer

Når du leser en inntektsrapport, vil du se flere resultatlinjer. Hver av de forteller oss en ting om selskapets evne til å tjene penger.

  • Bruttoresultat
  • Driftsresultat før avskrivninger
  • Driftsresultat etter avskrivninger
  • Finansielt resultat
  • Resultat før skatt
  • Resultat
  • Resultat per aksje
  • Resultat til aksjonærer og minoritetsinteresser

Er du heldig, har selskapet regnet de ut for deg i inntektsrapporten. Men noen ganger må du frem med kalkulatoren.

Her har jeg markert alle resultatlinjene i Europris sin inntektsrapport fra 2021 årsrapporten.

Bruttoresultat og driftsresultat før avskrivninger må vi regne ut på egenhånd.

La oss gå gjennom de viktigste formlene og til slutt regne ut de som mangler i inntektsrapporten til Europris.

Bruttoresultat = inntekt – varekostnad (På engelsk er varekostnad “COGS – Cost of Goods Sold”)

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) = Inntekt – operasjonelle kostnader (utenom avskrivninger)

Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) = Inntekt – operasjonelle kostnader

Finansielt resultat = Finansielle inntekter – finansielle kostnader

Resultat per aksje = Resultat / Utestående aksjer (kan også regnes ut med resultat til aksjonærene, utvannet og ikke-utvannet)

Utregning av Bruttoresultat og EBITDA for Europris i 2021:

Bruttoresultat: 8 648 177 – 4 592 143 = 4 056 034

EBITDA: 8 648 177 – 4 592 143 – 1 230 303 – 742 749 = 2 082 982

Resultat per aksje

JEG ER USIKKER PÅ DENNE DELEN; SKRIV OM ELLER TENK NYTT

Resultat per aksje er en resultatlinje investorer følger med på. Faktisk er det sånn at, selvom et selskap øker resultatet fra et år til et annet, kan det hende at en aksjonær sitter igjen med mindre. Det skjer hvis selskapet utesteder flere aksjer uten at aksjonæren øker aksjene sine.

La meg vise med et eksempel.

WorkCo ASA leier ut kontorlokaler til bedrifter. Det er utestedt 4 000 aksjer. Det er 20 aksjonærer i selskapet og de eier 200 aksjer hver. Alle har med andre ord 5 % eierandel i selskapet.

I 2020 var resultatet 10 000 000 kroner. Det er 2 500 kroner per aksje.

Resultat per aksje = Resultat / utestående aksjer
Resultat per aksje WorkCo 2020 = 10 000 000 / 4 000 = 2 500 kr

For hver aksje en person har, “eier” personen 2 500 kroner av resultatet. Jeg skriver “eier” siden det er ikke gitt at selskapet betaler ut hele resultatet som utbytte. Det kan brukes til blant annet nye investeringer eller gjeldsnedbetaling.

I 2021 bestemte selskapet å hente mer penger ved å utestede flere aksjer (kjent som en emisjon). De ønsket å ekspandere til et nytt marked. De bestemte seg for å doble antall utestående aksjer til 8 000 stykker.

I 2021 økter resultatet med 50% til 15 000 000 kroner. Et veldig godt resultat med andre ord.

Resultat per aksje WorkCo 2021 = 15 000 000 / 8 000 = 1 875 kroner

Men her ser vi at resultatet per aksje faktisk falt, selvom inntektene økte med 50 %. En aksje er dermed verdt mindre enn tidligere, til tross for god vekst.

For hver aksje en person har, “eier” personen 1 875 kroner av resultat. Det er en reduksjon på 25 % sammenlignet med året før.

Derfor er resultat per aksje mange investorer følger med på.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?