Pass opp for disse fallgruvene

Det er mange fallgruver med nøkkeltall. Noen ganger handler det om vår forståelse av de, mens andre ganger handler det om juks og bedrageri i selskapet.

En god analytiker forstår disse utfordringene:

🛑 Selskaper kan bruke ulike regnskapsprinsipper

🛑 Selskaper, eller enkeltpersoner i selskapet, kan manipulere regnskapet

🚩 Selskaper kan bruke ulike regnskapsprinsipper

Det finnes flere måter å føre regnskap på. Børsnoterte selskaper i Norge fører regnskapet sitt på en måte, og børsnoterte selskaper i USA fører det på en annen måte. Et selskap i Kina vil ikke gjøre akkurat det samme som et selskap i Sverige.

Når vi skal analysere nøkkeltall er det viktig å ha kontroll på at vi analyserer selskaper som har ført regnskapet sitt på samme måte. Ellers vil det oppstå store verdiforskjeller som skaper et feil bilde.

Det er i hovedsak to regnskapsprinsipper vi vil komme over:

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

Børsnoterte selskaper på Oslo Børs er pliktig til å levere regnskapet basert på IFRS. Børsnoterte selskaper i USA er pliktig til å levere regnskap basert på GAAP.

Wikipedia skriver om IFRS, “IFRS-forordningen ble vedtatt av EU i 2002 og alle børsnoterte foretak i EU fikk krav om å rapportere etter IFRS i konsernregnskapet fra 2005. Norge var forpliktet til å innlemme forordningen i lokalt lovverk gjennom EØS-avtalen.”

Investopedia skriver om GAAP (oversatt fra engelsk), “Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) refererer til et felles sett med regnskapsprinsipper, standarder og prosedyrer utstedt av Financial Accounting Standards Board (FASB). Offentlige selskaper i USA må følge GAAP når deres regnskapsførere utarbeider regnskapet.”

Eksempel

IFRS tillater at selskaper kan verdijustere noen eiendeler hvis verdiendringen kan dokumenteres godt, mens GAAP kun tillater verdijustering av omsettelige verdipapirer.

La oss si selskap A og selskap B eier en tomt hver og verdien til tomtene dobles på et år. Selskap A følger IFRS og verdijusterer tomten i regnskapet sitt, men selskap B følger GAAP og gjør dermed ingenting.

Begge selskapene har økt i verdi, men bare selskap A sitt regnskap reflekterer det. På grunn av ulikt regnskap ser det ut til at selskap A og B har forskjellig verdi, men i realiteten er de like mye verdt.

Dette er ikke et regnskapskurs, så det er ikke hensiktsmessig å gå videre inn på andre forskjeller. Poenget er at når vi bruker nøkkeltall, er det viktig å være oppmerksom på denne fallgruven. Undersøk at selskapene vi analyserer følger samme regnskapsprinsipper, ellers må vi justere tallene.

I årsrapporter og andre rapporter med regnskap, vil selskapet forklare oss hvilket regnskapsprinsipper de følger. Her er et utdrag fra SalMar ASA sin årsrapport i 2019.

Rent praktisk trenger vi ikke være bekymret for regnskapsprinsipper når vi analyserer selskaper på Oslo Børs med hverandre, men så fort vi går over landgrenser kan det være hensiktmessig å være oppmerksom på dette.

🚩 Selskaper, eller enkeltpersoner i selskapet, kan manipulere regnskapet

Regnskapet til selskapet skal representere den økonomiske realiteten på best mulig måte. Tallene som blir brukt i regnskapet er basert på regnskapsprinsipper, regler, estimater og skjønnsmessige overslag. Dette kan bli tuklet med for å skape en bedre virkelighet enn realiteten tilsier.

I Norge har det vært flere manipulasjonssaker.

Har du hørt om Torgeir Stensrud, Trond Kristoffersen og Finance Credit?

De hadde en simpel forretningsidè som gikk ut på å kjøpe andres fordringer og drive inkasso. De klarte å låne 1,4 milliarder kroner fra norske banker ved hjelp av et regnskap som ga et feil bildet av situasjonen og en uoversiktelig selskapsstruktur. De ble tatt ved at en journalist gikk gjennom kontantstrømmen til selskapet og fant ut at det umulig kunne stemme det de presenterte.

Torgeir fikk 7 års fengselstraff og Trond fikk 9 år.

Under en nøkkeltallanalyse så vil det sannsynligvis ikke være nødvendig å gå i sømmene for å avdekke manipulasjon. Stort sett kan vi stole på børsnotert selskaper. Allikevel er det et viktig poeng å være klar over. Manipulasjon av regnskapet kan skje.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?