Lønnsomhet

2020 var et spesielt bra år. Inntekten økte 28 %, EBITDA 55 %, EBIT 101 % og resultatet 114 %.

I årsberetningen for 2020 skriver Europris følgende om veksten:

This growth was distributed relatively evenly between an increase in the shopping basket and a rise in the number of customer visits. Basket growth was driven mainly by more items per customer, while the biggest driver for customer visits was increased frequency among existing customers.

Infection control measures contributed to Norwegians spending more time at home and the closed borders temporarily halted trade leakage to Sweden. The overall result was increased demand in the Norwegian market, and Europris was well positioned to take advantage of this.

Europris continued to gain market share, with sales growth significantly above the rest of the market.

Kundene kjøpte flere varer og besøkte butikken oftere. I tillegg har stopp i grensehandel vært positivt for Europris.

Europris har økt marginene sine de siste 5 årene. Inntekt, EBIT og resultat har en annualisert årlig vekst på respektive 9,52 %, 14,59 % og 15,57 %.

Det forteller oss at de over tid forbedrer marginene sine og tjener mer penger, det er bra.

Eller?

La oss se på veksten uten det spesielt gode året 2020.

Dette viser et helt annet bildet. Inntektene har vokst, men de har tjent marginalt mindre enn før.

Det kommer til uttrykk i fallende marginer.

Avkastning på egenkapitalen økte til 36 % i 2020 fra 19 % i 2019. I gjennomsnitt de siste 5 årene har avkastning på egenkapitalen vært 25 % (22 % hvis vi ser på 2016 – 2019). Økningen i 2020 kommer fra at det har vært et spesielt bra år, og jeg forventer den vil justere seg tilbake.

Avkastning på sysselsatt kapital økte også til 36 % fra 16 % i 2019. I gjennomsnitt de siste 5 årene har avkastning på sysselsatt kapital vært 21 % (17 % hvis vi ser på 2016 – 2019). I tillegg til et spesielt bra år i 2020, falt gjeld til kredittinsitusjoner etter refinansiering i starten av året. Begge disse hadde en positiv effekt på avkastning på sysselsatt kapital.  

2020 har vært et spesielt positivt år, og vi kan argumentere for at vi bør justere tallene for dette. Jeg liker ikke at veksten fra 2016 til 2019 resulterer i lavere avkastning og marginer, det kan indikere at de har utfordringer med å effektivisere driften.

Noen spørsmål vi bør undersøke nærmere:

  1. Hva er vekststrategien
  2. Hvordan er lønnsomheten og utviklingen til konkurrentene
  3. Hva slags driftsfordeler har Europris fremover

Vi har lite sammenligningsgrunnlag, som er en utfordring.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?