Kontantstrømrapport

Kontantstrømrapporten forteller oss de faktiske penger som går ut og inn av bankkontoen til selskapet i en gitt periode. Ifølge regnskapsloven skal kontantstrømoppstillingen gi oss informasjon om inn- og utbetalinger og årsaken til endring i kontantbeholdningen. Det vil gi oss enda bedre grunnlag for å vurdere selskapets betalingsevne.

Den deles opp i tre biter.

  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
  • Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
  • Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Her er et illustrativt eksempel:

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter viser oss, basert på inntektsrapporten, den faktiske kontantstrømmen fra driften.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser oss kontantstrømmen fra investeringer. Her får vi informasjon om betalinger selskapet har gjort i forbindelse med investering i driftsmidler og andre langsiktige investeringer.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter viser oss kontantstrømmen fra ulike finansieringsmidler. Det kan være opptak eller nedbetaling av langsiktig- og kortsiktig gjeld, utbytte betalinger, leieforpliktelser og lignende.

Nederst i kontantstrømrapporten ser du endringen i kontanter og kontantekvivalenter.

Forskjellen mellom inntekts- og kontantstrømrapporten

For å forstå hva forskjellen mellom inntekts- og kontantstrømrapporten, kan vi bruke avskrivninger og nedskrivninger som eksempel. Begge disse postene er verdifall på eiendeler, som betyr at det ikke er noen kontanter som forsvinner ut av kontoen for å betale de.

Kjøper et selskap en traktor for 500 000 kroner, vil den falle i verdi hvert år. Dette verdifallet kaller vi en avskrivning, og blir definert som en driftskostnad på lik linje med varekjøp og kontorrekvisita. Vil du vite hvordan verdifallet beregnes, kan du lese mer om avskrivningsplaner, men poenget er at det må dokumenteres som en kostnad.

I kontantstrømrapporter derimot tar vi å legger til avskrivningene på kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter. Nettopp fordi vi skal finne kontantstrømmen fra driften.

Her er kontantstrømrapporten til Europris for 2020.

La oss ta en titt på notene! Det er der vi finner detaljert informasjon om postene.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Er du klar til å det neste steget?

Hvis du har fullført gratiskursene og samlet kursbevisene, kan du få tilgang til premiumkurset Resultatrapport: Lær hvordan du kan analysere resultatet og finne sterke selskaper!

Fyll inn skjemaet under og send inn din måloppnåelse. Deretter sjekker vi at det stemmer og gir deg tilgang 😊

Hva er ditt brukernavn?
Hva er din registrerte epost?
Hva synes du om Investorkurs?