Investoren sin beste venn

Vi har vært inne på at fundamental analyse er komplisert når man ser hvor mange faktorer et selskap påvirkes av. Samtidig kan vi ikke analysere alt før vi tar en beslutning, det er umulig.

Har du hørt om fellen “analysis paralysis”? Det er en situasjon hvor overanalysering og overtenking setter en stopper for beslutningen. Det kan være fort gjort å analysere alt en kommer over, men det er bortkastet tid. En god investor vet at det er ting man ikke kan kontrollere. Det å investere handler derfor om å ta investeringsbeslutninger med tilgjengelig informasjon uten et komplett bilde av situasjonen.

Et kjent sitat av Donald Rumsfeld poengterer dette godt:

“There are known knowns, things we know that we know; and there are known unknowns, things that we know we don’t know. But there are also unknown unknowns, things we do not know we don’t know.”

Donald Rumsfeld

Det er her sjekklister kommer inn.

En sjekkliste er som en handleliste i matbutikken. Uten en handleliste ender du opp med å bruke tid på å tenke på hva du trenger, gå i kryss og tvers, og gjør småkjøp du ellers ikke ville gjort. En sjekkliste beskytter deg fra følelsesmessige investeringsbeslutninger.

Formålet til en sjekkliste er å passe på at alt investoren mener er viktig blir gått igjennom og hjelpe investoren med å ta en beslutning.

Her er et eksempel:

Hvordan sette opp din egen sjekkliste

Formålet til en sjekkliste er å passe på at alt investoren mener er viktig blir gått igjennom og hjelpe investoren med å ta en beslutning. To andre viktige poenger, er at det ikke finnes en perfekt universell sjekkliste og en sjekkliste vil være i kontinuerlig utvikling.

Så det handler bare om å starte med noe og endre den underveis.

Siden jeg kjøpte mine første aksjer i 2010 har jeg lagt til og endret min flere ganger. 

Her er tre ting jeg må krysse av for nå:

De skal ha kontroll på gjeld

Hvis et selskap får betalingsproblemer er det ofte aksjonærer det går ut over. Et kjent eksempel på dette er Norwegian ASA. De kom i en situasjon hvor de ikke klarte å håndtere gjelden og måtte hente ny kapital. Aksjonærenes verdi ble smadret.

Jeg ser nærmere på gjelden og sammenligner den med blant annet driftsinntekter og eiendeler. Hvis gjeldsbyrden er stor og inntekten er ustabil for eksempel, forteller det meg at risikoen er høy.

De skal være lavt priset

Jeg ønsker å betale en fordelaktig pris når jeg investerer. Selvom jeg står ovenfor verdens beste selskap, så kan prisen være for høy til at det er en lønnsom investering.

Historisk verdsettelsesnivåer er et fint utgangspunkt. Er selskapet priset høyere eller lavere en historisk gjennomsnitt basert på tradisjonelle verdsettelsesnøkkeltall? Hvordan ser de økonomiske prestasjonene ut fremover? Er det noe som tilsier at selskapet vil gjøre det dårligere eller bedre? Er selskapet påvirket av kortsiktige negative effekter eller har noe endret seg for evig?

Jeg må forstå hvor inntekten kommer fra og kunne si noe om den fremover

Jeg må ha en forståelse av forretningsmodellen, hvilke utenforstående krefter inntektene blir påvirket av og selskapets fremtidsplaner. Hva er det de prøver på? Hva vil påvirke om de lykkes? Hva kan ødelegge for dem?

Du har sannsynligvis dine egne erfaringer, de er et godt utgangspunkt. En annen kilde til inspirasjon er andre investorer.

Warren Buffett stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Er det et enkelt og forståelig selskap?
  • Har selskap gode langsiktige økonomiske utsikter?
  • Skaper selskapet god avkastning på kapital?
  • Kan selskapet kjøpes billig?

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂