Hvordan lykkes med aksjer

Det er lett å bli revet med når mediene skriker hvor «enkelt» aksjemarkedet er.

Eller at du hører om naboen som har tjent noen raske kroner i markedet.

Mediene vet hvordan de skal fange oppmerksomheten vår:

Aksjer er ikke enkelt, det er det første man må ta inn over seg.

Vil du øke sannsynligheten for å lykkes, er det noen konkrete handlinger du kan foreta deg:

 • Lære av feilene dine
 • Skap kompetanse
 • Lag en sjekkliste

Denne listen er ikke fullstendig, men til å begynne med er disse punktene svært nyttige.

Lær av feilene dine

Du vil aldri treffe på alle aksjekjøp. Ingen investorer i verden gjør det.

Det er et viktig poeng å forstå.

Investeringer handler om sannsynlighet og potensiell avkastning.

Utviklingen til en aksje påvirkes av ufattelig mange faktorer. Den påvirkes av konkurranse, produktutvikling, beslutninger fra ledelsen, politiske beslutninger i samfunnet, markedet sin tro på fremtidsutsiktene til selskapet, pengepolitikk og mye mer.

Det er ingen som klarer å fastslå med sikkerhet hva som vil skje.

Derfor, basert på undersøkelser og analyser, må man vurdere sannsynligheten for ulike utfall og den potensielle avkastningen til utfallet.

Fordi det er så komplekst, opplever alle å ta feil. Det som skiller ut de beste, er at de prøver å forstå hva som gikk feil og hva de kan lære av det.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv:

 • Hvorfor tapte jeg penger?
 • Kunne jeg gjort noe annerledes?
 • Hva skjedde som jeg ikke forutså?
 • Hva burde jeg undersøket bedre før jeg kjøpte?

Skap kompetanse

Alle som lykkes bruker tid på å lese, undersøke og lære om de ulike delene av aksjemarkedet.

Det er et stort og komplekst felt som stadig er i endring, så derfor er det viktig å alltid søke etter en bedre forståelse for hva man driver med.

Skap kompetanse gjennom aksjebøker, kurs, podcast, artikler og testing, og still spørsmål på aksjeforum eller til bekjente som er flinkere enn deg.

Ettersom du tar dette kurset er du godt i gang med å bli en bedre investor.

Lag en sjekkliste

En fellesnevner for alle profesjonelle investorer er at de bruker en sjekkliste.

I en sjekkliste står det klart og tydelig når man skal kjøpe eller selge aksjer basert på strategien man følger.

Her er noen eksempler på punkter i en sjekkliste:

 • Har selskapet tjent penger de siste 5 årene?
 • Eier ledelsen aksjer?
 • Er selskapet i en posisjon til å øke inntektene sine fremover?
 • Er aksjekursen på sitt laveste det siste året?

I starten av en investeringskarriere kan dette virke fjernt. Jo mer du lærer om aksjer og ulike aksjestrategier og hvilke som passer deg, vil du raskt kunne lage dine egne punkter.

Poenget med sjekklisten er å minske de følelsesladde beslutningene, og rett og slett ikke å glemme viktige punkter.

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂