Hvordan finner man aksjer

Når man starter med aksjer er det utfordrende å bestemme seg for hva man skal kjøpe. Det er mange valg og mange meninger om hva som er bra og dårlig.

Det er et hav av muligheter i aksjemarkedet, og uten kunnskap er det vanskelig å stake seg ut en kurs.

Nybegynnere har en tendens til å la følelser og andres meninger styre beslutningene. Det er greit nok det, for det er vanskelig å vite hva man skal gjøre i starten, men stort sett ender det dårlig.

Mitt første aksjekjøp var basert på noen enkle kommentarer på et aksjeforum og medienes positive syn på selskapet.

Det endte med at sparepengene forsvant over natten.

Med stor sannsynlighet vil du også ta feilsteg og tape penger. Alle gjør det.

Mange ulike strategier

I aksjemarkedet finnes det ulike investorertyper som bruker ulike strategier for å tjene penger. Det er ikke kun èn metode, men mange. Et viktig poeng er at de som lykkes, bruker en metode som er forenlig med deres personlighet.

Er du en person som liker at ting skjer raskt, kan det hende at du passer bedre som trader enn langsiktig investor.

Er du en person med tålmodighet og ingen spesiell interesse for forretningslivet, kan det hende du passer bedre som langsiktig aksjefondsinvestor.

Det er vanskelig å vite hvem man er i markedet før man har lært det grunnleggende, testet ulike metoder og erfart opp- og nedturer. Det er først etter litt tid at man forstår hva man foretrekker.

Analysemetoder

Det er i hovedsak to analysemetoder.

 • Fundamental analyse (FA)
 • Teknisk analyse (TA)

Fundamental analyse

Når vi gjør en fundamental analyse, analyserer vi selskapets kvalitative- og kvantitative side.

De kvalitative sidene ved et selskap er blant annet:

 • Ledelsen
 • Konkurransesituasjon
 • Forretningsmodell
 • Teknologi
 • Lover og reguleringer

De kvantitative sidene ved et selskap er blant annet:

 • Inntekter
 • Marginer
 • Kostnader
 • Gjeld
 • Kontantstrøm

En kvalitativ analyse vil kreve mer erfaring og forståelse av selskapet og sektoren enn en kvantitativ analyse.

La oss si du vil analysere Equinor ASA. I det tilfellet vil du lese deg opp på selskapet, undersøke konkurransesituasjonen, lære om energisektoren, få en forståelse for muligheter og utfordringer selskapet står ovenfor og lignende. Deretter vil du bruke tid på å analysere inntekter, produkter, kontantstrøm og annet.

Alt dette vil gi deg en indikasjon på hva selskapet er verdt og fremtidsutsiktene.

For å finne et konkret kursmål bruker vi verdsettelsesmodeller.

Verdsettelsesmodell: En modell for å anslå selskapets verdi.

Teknisk analyse

Teknisk analyse er analyse av historisk tilbud og etterspørsel av en aksje for å estimere fremtidig kursutvikling.

Tanken er at mennesker styres av psykologi, og derfor har gjenkjennbare atferdsmønstre. Ved å finne disse mønstrene kan vi si noe om sannsynligheten for hvordan aksjekursen vil utvikle seg.

Teknisk analyse – Charts, formasjoner og indikatorer - Finanssans.no

Teknisk analyse er svært populært og det er ikke uvanlig at nybegynnere starter med denne metoden.

Det kommer av to grunner. For det første er det enkelt å lære det grunnleggende og for det andre er analyseverktøyene lett tilgjengelig.

Ettersom det er enkelt å komme i gang, kan det gi et falskt håp om at det er lett, men det er feil. Med høy sannsynlighet vil det kreve mer enn å trekke noen linjer og finne noen formasjoner for å lykkes. Det krever arbeidsvilje, tålmodighet og læringsvilje over tid.

De vanligste tekniske verktøyene er:

 • Støtte og motstand
 • Tekniske formasjoner
 • Tekniske indikatorer
 • Kursgrafer

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer