Forstå avskrivninger og nedskrivninger

Hva er en avskrivning

En avskrivning er en kostnadsføring av slitasje på driftsmidler selskapet har brukt i regnskapsperioden. På engelsk heter det depreciation.

Hvis et selskap bruker en gravermaskin for å tjene penger, må de kostnadsføre slitasjen som skjer underveis. Dette gjøres ved å estimere forventet levetid for gravermaskinen og fordele investeringskostnaden på levetiden.

La meg illustrere.

Selskapet Digging ASA er et nytt selskap som skal gjøre gravejobber for Veidekke ASA. De har landet en stor kontrakt og må investere i en gravermaskin.

I år 0 investerer de 200 000 kroner i en Minigraver – XN16.

Minigraver - XN16

Forventet levetid for mingraveren er 5 år. Derfor må Digging ASA hvert år avskrive 20 % av investeringen. I inntektsrapporten regnskapsføres en avskrivning på 40 000 kr.

Avskrivningssatser: Forventet levetid og avskrivningsatser for ulike driftsmidler blir fastsatt av staten. Et forretningsbygg vil eksempelvis ha en avskrivningssats på 50 år (2%). Her er avskrivningssatser for 2022. I årsrapporten vil du også få informasjon fra selskapet hva slags forventet levetid de opererer med.

ÅrKontantstrømRegnskap
0-200 000 kroner
10-40 000 kroner
20-40 000 kroner
30-40 000 kroner
40-40 000 kroner
50-40 000 kroner

Avskrivninger skjer også på immaterielle eiendeler, men da kalles de amortiseringer. På engelsk heter det amortization.

Begrepet amortisering brukes også om nedbetaling av lån. Et selskap amortiserer lån, det vil si, de betaler ned avtalte avdrag.

Immateriell eiendel: Eiendeler i selskapet som ikke er fysiske. Det er blant annet varemerket, forskning og utvikling, et forretningsnavn og patenter. Disse har en verdi som må regnskapsføres.

I note 12 og 13 på side 88 i Europris sin årsrapport for 2021, får vi detaljert informasjon om selskapets eiendeler og avskrininger.

I starten av året var inventaret til Europris verdt ~301 millioner kroner. I løpet av året la de til inventar verdt ~3 millioner kroner gjennom oppkjøp av datterselskaper og ~95 millioner kroner gjennom egne tillegg. De kvittet seg med ~176 000 kroner og avskrev ~72 millioner kroner.

På slutten av året var verdien av inventaret ~328 millioner kroner.

Samme prosess ser vi skjedde med programvaren. Programvare ble amortisert med ~25 millioner kroner.

Hva er en nedskrivninger

En avskrivning er en planlagt verdijustering av en eiendel, som gravemaskinen over. Nedskrivninger er på den andre siden ikke-planlagte verdijusteringer. På engelsk heter den write-down eller impairment cost.

Hvis en av selskapets eiendeler har en urealistisk høy bokført verdi, vil det forekomme en nedskrivning til riktig verdi.

Se for deg at et selskap kjøper et kontorbygg som er verdt 10 millioner kroner. 2 år senere havner samfunnet i en dyp krise. Området hvor kontorbygget ligger blir forlatt. Ingen tror den delen av byen vil reise seg igjen. Nå er ikke lenger kontorbygget verdt 10 millioner kroner, faktisk er det bare verdt 1 million.

Selskapet bestemmer seg for å nedskrive kontorbygget til riktig verdi.

En nedskrivning blir vanligvis sett på som noe negativt. I et normalisert resultat, er det vanlig å utelate nedskrivninger. Da de blir sett på som engangshendelser.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?