En aksje er en eierandel

En aksje er representerer en eierandel i et aksjeselskap. I et aksjeselskap er det en viss mengde aksjer fordelt over mange eiere.

Denne eierandelen gir oss rettigheter.

Rettighetene kan deles i to:

  • Økonomiske
  • Administrative

De økonomiske rettighetene er blant annet:

  • Retten til å motta utbytte
  • Fortrinnsrett ved emisjoner
  • Gjenværende verdier etter alle kreditorer er betalt ved konkurs

Utbytte: En utbetaling fra selskapet til aksjonærene (eierne). Hvis et selskap tjener 100 kr, kan det velge å dele ut disse til aksjonærene gjennom utbytte.

Emisjon: Selskapet utvider antall aksjer utestående og selger de til investorer. Det medfører blant annet at tidligere aksjeeiere blir utvannet hvis de ikke kjøper aksjer i emisjonen. Derfor er det en fortrinnsrett i emisjonen for aksjonærer til å bli med.

En av de administrative rettighetene er retten til å stemme på generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, så her kan vi i teorien være med å styre. Vi har også mulighet til å gi vår stemmerett til andre gjennom fullmakt.

Ved større eierposter utvides de administrative rettighetene og pliktene.

Vi skal gå nærmere inn på dine rettigheter og plikter som aksjonær snart.

Lærdom: Vi har mulighet til å kjøpe eierandeler i store innflytelsesrike selskaper og tjene penger på utviklingen. Vi kan til og med påvirke med vår stemme.

Det er en spennende mulighet!

Fordi en aksje representerer en eierandel i et selskap, er den verdifull. Og jo mer penger et selskap tjener, eller skal tjene i fremtiden, jo mer er denne eierandelen verdt.

En investor er mer villig til å betale for et selskap som hvert år tjener penger og har lyse fremtidsutsikter, enn et selskap som taper penger og ikke har en strategi for å tjene penger i fremtiden.

Og dette er måten en aksjekurs blir til på.

La oss gå nærmere inn på hvordan en aksjekurs blir til og hva som gjør at den stiger og faller.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?