Diversifisering og rebalansering

Aksjemarkedet består av mange dyktige investorer. De studerer selskaper, ser på kursgrafer, prater med ledelsen, analysere regnskapstall, leser bøker og prater med kollegaer. Det er ikke en enkel jobb å lykkes som som investor i dette klimaet. Alle som har kjøpt enkeltaksjer og vært noen år i markedet vet det.

For mange er dette en uønsket kamp. Og dette er en av de fine tingene med aksjefond. Aksjefond gir oss mulighet til å investere i aksjemarkedet, uten at vi må bruke masse tid og energi på det.

Diversifisering

En av grunnpilarene bak en god portefølje er diversifisering. Det er et fancy ord for spredning av investeringsporteføljen.

En portefølje med 2 aksjer er mer risikabel enn en med 15 aksjer.

I et selskap er det mange faktorer som vil påvirke fremtiden. Det er konkurranse, kundegrupper, politiske beslutninger, ledelse og mye mer. Alt gjør at fremtiden er usikker. For å håndtere denne usikkerheten sprer vi kapitalen vår på flere selskaper. Går et selskap dårlig, kan et annet gjøre det bra. 

Diversifisering hjelper oss med andre ord å håndtere risiko.

For å få til en god diversifisering krever det at porteføljen har mellom 12 – 15 aksjer. Og som du sikkert forstår, tar det tid å lage en god portefølje bestående av 12 – 15 aksjer.

Men har alle nok tid, eller motivasjon, til å gjøre dette? Neppe. Og det er helt greit! Diversifisering er en av fordelene med aksjefond.

Norske aksjefond er lovpålagt å ha minimum 16 aksjeselskaper i investeringsporteføljen, og en plassering kan ikke stå for mer enn 10 % av porteføljens verdi.

Rebalansering

Et annet investeringsprinsipp er rebalansering. Det handler om å justere investeringsporteføljen underveis for å håndtere risiko.

La meg ta et eksempel.

I år 0 investerer vi 100 000 kroner i Equinor, Apple og XXL. Totalt 300 000 kroner.

Selskap Beløp Prosent av porteføljen
Equinor100 000 kroner33,34 %
Apple100 000 kroner33,34 %
XXL100 000 kroner33,34 %
Totalt300 000 kroner100 %

Etter 1 år har Equinor vokst 5 %, Apple 10 % og XXL 200 % (du traff veldig bra på denne).

Porteføljens verdi er etter 1 år 515 000 kroner. Den har steget 71,6 %.

SelskapBeløp Prosent av porteføljen
Equinor105 000 kroner20,4 %
Apple110 000 kroner21,4 %
XXL200 000 kroner58,2 %
Totalt515 000 kroner100 %

Nå er portefølje utsatt for større risiko enn i starten, ettersom 58 % (300 000 / 515 000) er investert i XXL.

Det er her rebalansering kommer inn. Vi kan selge en andel av XXL aksjene og investere de i Equinor og Apple. Da har vi justert risikonivået.

Dette gjør aksjefondet for oss.

Det kan være mange grunner til at vi vil inn i aksjemarkedet. Noen vil ha høyest mulig avkastning, andre har konkrete sparemål eller et ønske om at pengene ikke skal falle i verdi.

Istedenfor at vi må bruke tid på å finne selskaper, ta vanskelige investeringsbeslutninger og følge opp aksjeporteføljen, gjør forvalteren det for oss.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Er du klar til å det neste steget?

Hvis du har fullført gratiskursene og samlet kursbevisene, kan du få tilgang til premiumkurset Resultatrapport: Lær hvordan du kan analysere resultatet og finne sterke selskaper!

Fyll inn skjemaet under og send inn din måloppnåelse. Deretter sjekker vi at det stemmer og gir deg tilgang 😊

Hva er ditt brukernavn?
Hva er din registrerte epost?
Hva synes du om Investorkurs?