DCF med varierende vekst

La oss nå se på en kontantstrømmodell med varierende vekst. Vi kan bygge videre på Glasmagasinet ASA. Etter en grundig analyse har vi funnet ut av at det vil være en periode med høy vekst.

  • Periode 1: Fri kontantstrøm vokser 10% i året i 5 år
  • Terminalverdi: Vokser i takt med økonomien (2,5%)
  • WACC = 6,1%
  • Utestående aksjer = 2 500 000

Først estimerer vi nåverdien av kontantstrømmene i 1. periode.

Tall i millioner

012345T
Fri kontantstrøm til selskapet55,56,16,77,38,18,3025
Diskonteringsrente (1 / (1 + WACC)t0,940,890,840,790,74
Nåverdi (CFt * diskonteringsrente)5,185,375,575,785,99
Sum nåverdi27,9
Terminalverdi229,3
Diskonteringsrente0,74
Nåverdi terminalverdi170,5

Deretter estimerer vi terminalverdien i år 5.

Vi bruker Gordon-Growth modellen i år 5 til å estimere terminalverdien.

Terminalverdi = (8,1 * 1,025)/(0,061 – 0,025) = 8,3025 / 0,036 = 229,3

Husk at dette er terminalverdien i år 5, derfor må vi finne nåverdien av denne verdien. Da kan vi bruke samme diskonteringsrente som vi brukte for kontantstrømmen i år 5.

Nåverdi av terminalverdi = 229,3 * 0,74 = 170,5

Summer nåverdiene og finn verdien av egenkapitalen.

Sum = 170,5 + 27,9 = 198,4

  • Gjeld = 40
  • Kontanter = 10

Egenkapital verdi = 198,4 – 40 + 10 = 168,4

  • Utestående aksjer = 2 500 000

Egenkapital verdi per aksje = 168,4 / 2,5 = 67,36 kr

Verdien per aksje har økt fra 48,85 (konstant vekst forrige leksjon) til 67,36.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂