Fri kontantstrøm med konstant vekst

Som tidligere bruker vi Gordon-Growth formelen for å estimere verdien i en konstant vekst modell.

P0 = CF1 / (r – g)

P0 = dagens verdi
CF1 = forventet fri kontantstrøm i år 1
r = avkastningskrav til selskapet (WACC)
g = vekstrate

Eksempel

Glassmagasinet ASA er et stort selskap som ikke er forventet å vokse mer enn den generelle prisveksten i samfunnet i all overskuelig fremtid.

  • Siste års fri kontantstrøm = 5 000 000 kr
  • Vekstrate = 2,5%
  • Egenkapital = 50 000 000 kr
  • Egenkapitalkrav = 8%
  • Rentebærende gjeld = 40 000 000 kr
  • Gjeldskostnad = 5%
  • Skattesats = 25%
  • Kontanter = 10 000 000 kr
  • Utestående aksjer = 2 300 000

La oss starte med å estimere WACC.

WACC = (50 000 000 / 90 000 000)*0,08 + ((40 000 000 / 90 000 000)*0,05*(1-0,25)) = 4,44% + 1,667% = 6,1%

Deretter legger vi dette inn i formelen.

P0 = (5 000 000 * 1,025) / (0,061 – 0,025) = 142 361 111 kr

Til slutt må vi trekke fra netto gjeld for å komme frem til verdien av egenkapitalen.

Verdi av egenkapital = 142 361 111 – 40 000 000 + 10 000 000 = 112 361 111 kr

Dette selskapet, med konstant vekst, er verdt 112 361 111 kr. Verdien per aksje finner vi ved å dele på utestående aksjer.

Verdi av egenkapital per aksje = 112 361 111 / 2 300 000 = 48,85 kr

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂