Balanserapport

Balanserapporten viser oss hvilke eiendeler selskapet har og hvordan de er finansiert.

Her er et illustrativt eksempel:

Den ene delen gir oversikt over kortsiktig- og langsiktig eiendeler. Den andre delen gir oss oversikt over egenkapital og langsiktig- og kortsiktig gjeld.

En av tingene du kan merke deg er at verdien av disse to alltid er lik.

Sum eiendeler = sum egenkapital og gjeld

Gjeld og betalingsforpliktelser er viktig å forstå. Et selskap med dårlig gjeld og store forpliktelser er svært utsatt når selskapet møter motgang. Prøv alltid å forstå hvordan selskapet er finansiert.

  • Hva er lånebetingelsene
  • Når skal långivere ha tilbake pengene sine

Det er akkurat som når vi glemmer å betale renter og avdrag på lånene våre, da kommer det purregebyrer eller verre.

Regnskapsbegreper i balansen

Omløpsmidler (engelsk: current assets)

Det er kortsiktige eiendeler. Det betyr eiendeler selskapet forventer skal bli erstattet eller konvertert til penger innen et år. Varelager, fordringer, aksjer ol. Her er også pengene i bankkontoen. Dette er de mest likvide eiendelene til selskapet.

Likviditet: Beskriver selskapets betalingsevne. Høy likvidtet betyr at selskapet har penger lett tilgjengelig.

Anleggsmidler (engelsk: non-current assets)

Det er langsiktige eiendeler. Det betyr eiendeler selskapet forventer er til varig eie eller bruk (lenger enn et år). Aksjer i datterselskaper, eiendom, goodwill ol.

Egenkapital (engelsk: equity)

Egenkapital er kapital som er innskutt av eiere eller opptjent gjennom driften av selskapet.

Kortsiktig gjeld (engelsk: current liabilities)

Det er gjeld og andre forpliktelser som må bli tilbakebetalt innen 1 år.

Langsiktig gjeld (engelsk: non-current liabilities)

Det er gjeld og andre forpliktelser som har lenger enn 1 år løpetid.

Ser du på et regnskapet til et selskap og blir usikker på betydningen av en post, så anbefaler jeg deg å bruke søkemotor til å finne informasjon om posten.

Her er balanserapporten til Europris for året 2020.

Nok en gang ser vi at det blir mer komplekst.

Hvis det er en post du er usikker på, anbefaler jeg å søke etter en forklaring med Google.

La oss gå videre til kontantstrømrapporten!

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?