Aktive aksjefond

Aktive aksjefond tar aktive valg i markedet. Det betyr at de prøver å velge ut de beste aksjene i et gitt marked. Til stor forskjell fra datasystemet til et indeksfond, tar de i bruk tradisjonell regnskapsanalyse, utfører markedsanalyser og prater med ledelsen.

Målet til forvalteren av et aktivt aksjefond er å skape meravkastning. De skal med andre ord slå referanseindeksen.

Det finnes i hovedsak to typer aktive aksjefond.

  • Faktorfond
  • Tradisjonelle aktive aksjefond

Forskjellen mellom de er måten de prøver å skape meravkastning.

Tradisjonelle aktive aksjefond

Tradisjonelle aktive aksjefond lar mennesker styre all forvaltning.

De leser årsrapporter, analysere selskaper, snakker med ledelsen og gjør tradisjonell regnskapsanalyse med mål om å finne gode selskaper.

Dette er den dyreste typen.

Faktorfond

Faktorfond kan sees på som en blanding av tradisjonelle aktive aksjefond og indeksfond.

Forvalteren av faktorfond analyserer ulike strategier med mål om å finne en som vil skape meravkastning. Implementeringen av strategien blir derimot overlat til datasystemer.

I et faktorfond bestemmer forvalteren hvilke faktorer datasystemet skal handle etter. En faktor kan være hva som helst, for eksempel at selskap har over 100 millioner i inntekt.

Forvalteren kan si til datasystemet, “Vi ønsker å kjøpe aksjer i selskaper som har økt inntekten hvert år de siste 5 årene” eller “Vi ønsker å kjøpe aksjer som svinger lite”.

Fordelen med å bruke datamaskiner er at utvelgelsen blir systematisert. Man unngår i større grad at forvalteren blir påvirket til å ta dårlige valg. Det er ikke utenkelig at en forvalter kan ha utfordringer på privaten, og at det overføres ubevist til investeringsvalgene.

Vi kan dele faktorer faktorfondet bruker opp i kategorier.

Vanlige faktorkategorier

  • Verdi
  • Momentum
  • Størrelse
  • Volatilitet
  • Utbytte
  • Kvalitet

Verdi

Dette er klassiske nøkkeltall som blir brukt i regnskapsanalyse. De måler markedsprisen opp i mot inntekt, resultat og eiendeler.

De vanligste er P/E, P/S og P/B.

P/E = Price / Earnings (Aksjepris / Resultat)

P/S = Price / Sales (Aksjepris / Omsetning)

P/B = Price / Bookvalue (Aksjepris / Bokførte verdier)

Et faktorfond kan velge å kjøpe selskaper som har lav P/E, for eksempel.

VIS TIL INTRODUKSJON I NØKKELTALL

Momentum

Momentumfaktorer dreier seg om å følge en trend. Har en aksje steget i en tidsperiode (eksempelvis 6 eller 12 måneder), så sier en momentumstrategi at trenden vil fortsette.

Størrelse

Vanligvis målt etter markedsverdi. Store selskaper er mer stabile enn små, men har mindre oppside potensial.

Volatilitet

Volatilitet er svingninger i aksjekursen. Store svingninger er forbundet med høy risiko.

Utbytte

Utbytte er utbetalinger fra selskapet til aksjonærene. Noen selskaper betaler utbytte regelmessig, andre varierer og noen ikke i det hele tatt.

Kvalitet

I likhet med verdifaktorer, så baserer kvalitetsfaktorer seg på fundamentale nøkkeltall. Det kan være lønnsomhet, marginer, avkastning på eiendeler og lignende.

Et norskt faktorfond

Storebrand Global Value A er et norsk faktorfond. De skriver følgende om sin faktormodell.

“Storebrand Global Value (tidligere Storebrand Global Verdi) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.”

Til info:

Storebrand Global Value A kan ha endret karakter siden jeg kopierte teksten fra deres nøkkelinformasjon. Uthevningene er mine.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?