Verdivurdering basert på selskapsverdi og driftsresultat

EV/EBITDA = Selskapsverdi / EBITDA
EBITDA = Driftsresultat før avskrivninger
EV/EBIT = Selskapsverdi / EBIT
EBIT = Driftsresultat etter avskrivninger
Selskapsverdi = Markedsverdi + Rentebærende gjeld + minoriteter – Bankinnskudd

Disse viser oss hva selskapsverdien er i forhold til driftsresultatet. Vi kan sammenligne selskapsverdien med driftsresultatet før eller etter avskrivninger (EBITDA og EBIT).

Selskapsverdi

Selskapsverdi er selskapets totale verdi. Den blir sett på som en teoretisk oppkjøpsverdi siden en oppkjøper tar over gjeldsforpliktelsene.

Se for deg at du skal kjøpe opp 100 % av det børsnoterte selskapet ABC. Markedsverdien er 10 000 000 kr, de har 5 000 000 kr i gjeld og 1 000 000 kr i banken. Når du kjøper ABC tar du over gjeldsforpliktelsene. Det betyr at du må betaler for alle aksjene i selskapet (markedsverdi) og du forplikter deg til å betale gjelden når den forfaller. Siden du også tar over pengene selskapet har i banken, trekker vi fra dette på gjeldsutgiften.

Selskapsverdien gir oss mer omfattende bilde av selskapets verdi enn markedsverdien. Sistnevnte reflekterer kun verdien på selskapets egenkapital.

EV/EBITDA

EV/EBITDA viser oss selskapsverdien i forhold til driftsresultatet før avskrivninger. Siden EBITDA ikke blir påvirket av kapitalstrukturen eller skattenivået til selskapet, er den fin for å sammenligne selskaper hvor kapitalstrukturen eller skattenivået er ulikt.

EV er verdien av hele selskapet. EBITDA er penger hele selskapet har tjent før vi trekker fra gjeldskostnader og skatt.

EV/EBIT

En av ulempene med EV/EBITDA er at den ikke hensyntar investeringsnivået. For selskaper som er avhengig av å holde et høyt investeringsnivå, som for eksempel bil-, fly- og skipsprodusenter, er EV/EBIT et bedre nøkkeltall.

Et kapitaltungt selskap som er ineffektive i produksjonen, må investere mer penger enn et som bruker utstyret effektivt.

Et kapitaltungt selskap: Kjennetegnes ved at de må investere mye penger i produksjon av produktet sitt. Typisk for selskaper som må produserer biler, fly eller skip.

Et kapitallett selskap: Kjennetegnes ved at de har et lavt investeringsnivå. Eksempelvis Microsoft. Microsoft er avhengig av humankapital.

La oss si du ser på to selskaper som produserer skip.

Selskap 1Selskap 2
Markedsverdi5 000 0005 000 000
Gjeld2 000 0002 000 000
Kontanter500 000500 000
Selskapsverdi6 500 0006 500 000
Inntekt2 000 0002 000 000
EBITDA1 000 0001 000 000
Avskrivninger100 000500 000
EBIT900 000500 000
EV/EBITDA6,56,5
EV/EBIT7,213

Avskrivninger er verdifall på blant annet anleggsmidler. Det er et røft anslag på investeringsnivået til selskapet.

EV/EBITDA forteller oss at begge selskapene er til salgs for 6,5x EBITDA. Så da er det egentlig samme hvilket selskap vi kjøper? Siden vi vet at disse selskapene investere mye i produksjonen, ser vi istedenfor på EBIT. Da blir investeringsnivået hensyntatt.

Det kommer frem at Selskap 1 har lavere investeringskostnader. Alt annet likt, ser Selskap 1 mer attraktivt ut som investeringsobjekt.

EV/EBIT vs. P/E

La oss si du så på to fiktive selskaper.

  • XGC ASA
  • Gonista ASA

Aksjeprisen til XGC var 20 kroner og markedsverdien var 35 000 000 kroner. XGC hadde tatt på mye gjeld i det siste. Faktisk hele 50 000 000 kroner i et nytt banklån. Selskapverdien til XGC var derfor 75 000 000 kroner. EBIT og resultatet for 2020 var på respektive 5 000 000 kroner og 3 500 000 kroner, som ga selskapet en EV/EBIT på 15 og P/E på 10.

Aksjeprisen til Gonista var 12 kroner og markedsverdien var 20 000 000 kr. I motsetning til XGC hadde de svært lite rentebærende gjeld. Selskapsverdien til Gonista var 30 000 000 kroner. EBIT og resultatet for 2020 var på respektive 3 000 000 og 1 000 000 kroner, som ga selskapet en EV/EBIT på 10 og P/E på 20.

Hadde du bare sett på P/E, ville du få inntrykk av at Gonista var dobbelt så dyrt som XGC. Men ved å undersøke EV/EBIT, som hensyntar gjeldsnivået, er Gonista mer attraktivt.

Dette fremhever et viktig poeng vedrørende nøkkeltall. Aldri len deg på et nøkkeltall, men se på alle som små brikker i et stort puslespill.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?