Hode-skulder formasjon

En hode-skulder formasjon består av tre topp-punkter. Første og siste topp-punkt er skuldrene og det høyeste punktet er hodet, derav navnet hode-skulder formasjon. Nakkelinjen trekkes mellom første og andre støttenivå ved skuldrene.

Formasjonen blir sett på som et reverseringssignal fra et stigende- til et fallende marked. Den er regnet som en av de mest pålitelige mønstrene under en trendendring.

Reverseringssignal: Et signal som signaliserer en endring i underliggendetrend.

I boken Chart Patterns, skriver Bruce M. Kamich, “Head-and-shoulders top, when combined with volume, sentiment, news, and a bit of experience, can create a ephipany (åpenbaring) when students and professionals finally “get it.” “.

Kjennetegn:

  • 2 skuldre og 1 hode
  • Fallende volum på oppgangene
  • Økende volum på brudd

Hva er prismålet?

En tommelfingerregel er å bruke prisforskjellen mellom hodet og nakkelinjen som et utgangspunkt i hva vi kan forvente aksjen skal falle.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Det vanligste punktet hvor tradere handler er når nakkelinjen brytes etter andre skulder. Dette kaller vi en break-out, og da selges eller shortes aksjen. Stop-loss kan settes noen prosent over nakkelinjen.

Break-out: Når et støtte- eller motstandsnivå brytes.

Unormalt høyt volum i forbindelse med et break-out forsterker signalet.

Det er også mulig å vente på en pull-back etter break-out.

Pull-back: Når aksjekursen går tilbake etter et støtte- eller motstandsnivå ble brutt.

Som bildet under illustrerer, vil det aldri være like pent i virkeligheten som det første bildet. Det kan også være en fordel. Hvis en hode-skulder formasjon er vanskelig å se, vil det være færre tradere som rekker å reagere.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten. Ved å bruke nettsiden og innholdet godtar du dette.  Les mer

Hva synes du om Investorkurs?