Conviction er viktig for å ta gode investeringsvalg

Innholdsfortegnelse

De beste sier, “Du må ha conviction når du investerer.”.

Hva er det og hvordan oppnår vi det? Og hva må vi passe opp for?

Conviction oversettes til overbevisning. Det handler om i hvor stor grad vi har selvtillit rundt en investering.

Conviction er som et skjold. Dramatiske nyheter, svingninger i aksjekursen og sterke meninger kan få den beste til å bli irrasjonell og usikker. Med conviction klarer vi å stå imot.

En investor med høy conviction har en dyp forståelse for investeringen. Det gir selvtillit til å kjøpe når andre selger. Og selge når andre kjøper. Eller forholde seg rolig når andre skriker i frykt. Investoren har en overbevisning de andre mangler, og det gir egenrådighet og mot.

En investor med lav conviction blir usikker når aksjen faller eller når noen mener at det er en dårlig investering. Investoren mangler forståelsen og overbevisningen, og dermed motet og selvtilliten.

Aksjetips

Investorer går inn i aksjer uten conviction hele tiden. Alle har gjort det en eller annen gang.

Aksjetips som blir delt på aksjeforum er et godt eksempel. Her har nybegynnere lett for å bli overbevist av en annen sin overbevisning.

Tipset kommer med en rekke velformulerte argumenter og kursen har steget den siste måneden. Det er ikke unaturlig å bli nysgjerrig. Og det kan hende personen som tipser har gjort arbeidet og har høy conviction.

Men for nybegynneren hjelper ikke det.

Dyp forståelse og høy conviction er ikke overførbart. Den kan bare bli oppnådd med analytisk arbeid.

Her trår mange feil når de mottar aksjetips. Et aksjetips bør ikke sees på som en kjøpsanbefaling, men en analyse anbefaling.

Ikke vær en fanatiker

Conviction kan også bli en byrde hvis vi ikke passer på. Vi må unngå å bli fanatikere.

En fanatiker er en person som med sterk overbevisning forsvarer et synspunkt med blind og ensidig tro.

Høy conviction må balanseres ut med en åpenhet og forståelse for at “jeg kan ta feil”. Det er fort gjort å ha så høy conviction at man blir skråsikker, og spiller ned risikoen og kompleksiteten et selskap står ovenfor. Ting endrer seg. Andre kan ha verdifulle innspill.

En viktig egenskap ved gode investorer er at de klarer å skille mellom verdifull informasjon og støy, og være åpen for å endre mening i lys av ny informasjon.

Alt dette gjør aksjeinvesteringer vanskelig. Vi må ha høy conviction for å ta kloke egenrådige valg, men den kan ikke være for sterk.

Legg igjen en kommentar

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂